Stichting Samen! wij en Jij

ANBI
Stichting ‘Samen! Wij en Jij’ heeft de erkenning “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI). Deze erkenning is alleen mogelijk, als de instelling zich voor minimaal 90% inzet voor het algemeen nut. Een gift aan een ANBI is aftrekbaar in de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Officiële naam 
Stichting 'Samen! Wij en Jij"
RSIN-nummer: 852487617

Doelstelling 
Stichting 'Samen! Wij en Jij' is in 2014 opgericht en stelt zich ten doel om belangeloos 24-uurszorg mogelijk te maken aan kinderen en jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis. 
De stichting is opgericht voor financiële ondersteuning van Driestroomhuis 'Samen! Wij en Jij' De zorg voor de kinderen in een gezinshuis wordt veelal gefinancierd uit gemeentegelden of PGB. Maar de opstartkosten en begrotingstekorten van een gezinshuis worden niet vergoed en komen voor eigen rekening. Voor dergelijke kosten kan ter dekking aan stichting 'Samen! Wij en Jij een bijdrage gevraagd worden.
Daarnaast kan de stichting een bijdrage leveren voor algemene zaken, zoals zwemlessen, kamp, aanschaf van extra materialen of de inrichtingen van een kamer of tuin.

Let op! de stichting verricht zelf geen opvang! voor aanmeldingen kunt u contact opnemen met het Driestroomhuis.
de contactgegevens kunt u vinden op de contactpagina.
 
Contactgegevens
Dhr. J. Schot, Lievershil 42, 3332 RJ Zwijndrecht

Bestuur
Het bestuur van de Stichting 'Samen! Wij en Jij' bestaat uit:
Dhr. J. Schot
Mw. A.W. van der Wal
Dhr. E.G. Kooiman

Beloningsbeleid
Bestuursleden verrichten hun taken vrijwillig en ontvangen geen vergoeding.

Verslag activiteiten