Jij

Wanneer het voor jou niet mogelijk is, om thuis te wonen, kan het tijdelijk wonen in ons gezinshuis een oplossing zijn. Wie bij ons komt wonen, willen we de gelegenheid geven om zichzelf te zijn. maar ook gaan we samen voor meer duidelijkheid, rust en structuur.

Wat kun je bijvoorbeeld verwachten, als je bij ons komt wonen:
• Dat je een eigen kamer hebt
• je mag sporten, als je dat leuk vind
• vrienden mag uitnodigen
• dat je je aan de gemaakte afspraken houdt
• dat je je houdt aan onze dag/weekstructuur
• je je huiswerk doet
• helpt bij wat kleine huishoudelijke klussen (vaatwasser inruimen, tafel dekken, enzovoort)

En omdat je bij ons hoort:
• doen we dingen met elkaar
• maken we met elkaar lol
• vind je bij ons een luisterend oor
• mopperen we af en toe op elkaar, maar praten we dit wel uit!
• helpen we je met je huiswerk
• en nog veel meer...

En zo kunnen Wij en Jij Samen het Driestroomhuis 'Samen! Wij en Jij' vormen in je leven.