Wij

Wij, André en Paola, zijn de gezinshuishouders van Driestroomhuis Samen! wij en jij'.

Wij vormen samen met onze kinderen en de kinderen / jongeren, die bij ons komen wonen, een zo normaal mogelijk gezin. Onze belangrijkste taak is, om de kinderen, die aan onze zorg zijn toevertrouwd, zoveel mogelijk te laten ontwikkelen. En dat op zoveel mogelijk gebieden: lichamelijk, emotioneel en sociaal. Wij willen er dan ook voor zorgen, dat een kind de ruimte en mogelijkheden krijgt om zoveel mogelijk te leren. En bij leren hoort fouten maken. Dat mag ook bij ons. We lossen ze op, praten erover en leren ervan!

Wij vinden het mooi om bij ieder kind te ontdekken wat hij/zij nodig heeft. We vinden het een uitdaging om ieder kind, dan ook weer te laten te ontwikkelen en een tijdje mee te gaan op hun levenspad.

Vanuit onze persoonlijke ervaring ligt onze betrokkenheid en specialisatie bij jongeren met een gedragsstoornis (autisme en ADHD). Echter is iedereen welkom die binnen de kaders past van ons gezinshuis.